Kaynakçılık Beceri Yarışması Başlıyor

Altıncısı 13 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Beceri Yarışması’nda başvurular 4 Nisan 2022 – 30 Nisan 2022 arasında yapılacak.

Bu yarışma ile;

  • Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması,
  • Bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması,
  • Bilimsel bulguların öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılması,
  • Öğrencilerin temel ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırmaya teşvik edilmesi,
  • Öğrencilerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılması,
  • Öğrencilere bilimsel düşünme, girişimcilik, rekabet edebilme bilincinin kazandırılması,
  • Öğrencilere ekip çalışma ruhunun kazandırılması amaçlanmaktadır.